Kunstbalie verbindt en versterkt organisaties uit het onderwijs en de amateurkunst die bouwen aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders. 

Als Brabants expertisecentrum bieden we advies en ondersteuning aan organisaties die zich bezighouden met kunsteducatie in het onderwijs en kunstbeoefening in de vrije tijd. 

Samen maken we ons sterk voor een toegankelijke en toekomstbestendige kunstsector.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant

ACTUEEL

Zuiderwaterlinie op de kaart zetten
Zuiderwaterlinie op de kaart zetten

De oudste, langste en meest benutte waterlinie van Nederland samen op de kaart zetten; dat is het doel van de intentieovereenkomst over de Zuiderwaterlinie die Kunstbalie ondertekende. Samen met 24 andere organisaties hebben we op 30 september tijdens het eerste, grote Zuiderwaterlinie-congres op fort Isabella in Vught getekend. Er zijn onder meer al plannen voor een Lange Afstand Wandelpad, markeringen bij bezienswaardigheden en gezamenlijke promotie.

Lees meer >>
Nieuwe cursusaanbod icc'ers in 2017
Nieuwe cursusaanbod icc'ers in 2017
De nieuwe icc-cursussen, waarin icc’ers (interne cultuurcoördinatoren) de visie van het cultuurbeleid voor hun school maken, zijn in Brabant zijn van start gegaan. Om ook in 2017 icc’ers de kans te bieden om zich te blijven ontwikkelen, is in opdracht Kunstbalie een nieuw training gemaakt. Ook bieden we een aantal icc’ers de mogelijkheid om zich te laten opleiden tot Post-hbo Cultuurbegeleider.
Lees meer >>
MEST vanaf 2017 volledig online
MEST vanaf 2017 volledig online

De afgelopen jaren hebben we veel mooie complimenten over MEST magazine gekregen. We zijn ook trots op wat we gemaakt en bereikt hebben. Echter, het draagvlak onder de culturele uitvoeringsorganisaties die het tijdschrift tot op heden financieren, is te klein om de papieren uitgave vanaf 2017 te continueren. Dat betekent dat eind december de laatste aflevering van MEST magazine verschijnt. Het platform Mestmag.nl blijft bestaan.

Lees meer >>
De Cultuur Loper breidt verder uit
De Cultuur Loper breidt verder uit

Ook scholen in Noord-Holland en Limburg willen met De Cultuur Loper gaan werken. Het gaat om de aansluiting in de tweede termijn van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Al eerder begonnen scholen in Zuid-Holland, Zeeland en Zwolle met het Brabantse programma waarmee de culturele groei van leerlingen optimaal gestimuleerd wordt.

Lees meer >>
Inspiratiedag VO 2016 biedt creatieve routes en versterkt netwerk
Inspiratiedag VO 2016 biedt creatieve routes en versterkt netwerk

Op welke manier motiveer je als docent je leerlingen om hun doelen te behalen? Hoe zorg je dat ze hun competenties verder ontwikkelen? En hoe kom en blijf jij als kunstvakdocent in contact met andere kunstvakdocenten? Tijdens de Kunstbalie Inspiratiedag VO: Op reis op 3 november 2016 kwamen onder meer deze vragen én de antwoorden daarop naar boven. Ruim 130 deelnemers namen de gehele dag deel aan verschillende inspiratiesessies en workshops in de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Daarnaast werd het nieuwe online platform kunstvakdocenten.nl gelanceerd. Kunstbalie en de Master Kunsteducatie van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten organiseerden samen deze dag.

Lees meer >>
Terugblik Werkconferentie Amateurkunst 2016
Terugblik Werkconferentie Amateurkunst 2016
De jaarlijkse Werkconferentie Amateurkunst vindt plaats op donderdag 10 november 2016 bij Nieuwe Veste in Breda. 
Lees meer >>
Veghel en Sint-Oedenrode Jeugdcultuurfonds Brabant
Veghel en Sint-Oedenrode Jeugdcultuurfonds Brabant
Met Marjolein op trompet, Rosalie op drums, Tjanne op fluit en een danssolo van Roos vierde het Jeugdcultuurfonds Brabant 4 november de aansluiting van Veghel en Sint-Oedenrode. Door de samenwerking met deze twee gemeenten kunnen nog meer Brabantse kinderen deelnemen aan kunst en cultuur. Erik Jansen, directievoorzitter van Rabobank Uden Veghel reikte, mede namens de Rabobank Foundation een startdonatie uit van € 5.000. Een bedrag dat namens de kinderen in ontvangst werd genomen door Riny van Rinsum en Jeanne Hendriks, wethouders van Veghel en Sint-Oedenrode en Annelies Visser, voorzitter van het Jeugdcultuurfonds Brabant.
Lees meer >>
Nieuw: kunstvak- docenten.nl
Nieuw: kunstvak- docenten.nl
De community kunstvakdocenten.nl is hét online platform voor en door kunstvakdocenten voortgezet onderwijs uit Brabant. De digitale plek om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en inspiratie uit te wisselen. In de levendige online omgeving komen vragen, discussie, inspiratie, blogs, en meer samen.
Kortom: dit is dé plek waar je al je kunst- en cultuur-collega’s ontmoet.
Lees meer >>
Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 ingediend
Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 ingediend
Op 14 oktober 2016 heeft Kunstbalie, als penvoerder van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor de provincie Noord-Brabant, de subsidieaanvraag voor de periode 2017-2020 ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De deadline voor de aanvraag was 17 oktober 2016. Uiterlijk 1 februari 2017 ontvangt Kunstbalie bericht of het subsidieverzoek is gehonoreerd.
Lees meer >>
Onderzoek Buitenschoolse Cultuureducatie
Onderzoek Buitenschoolse Cultuureducatie
Een van de speerpunten in het actieprogramma buitenschoolse cultuureducatie, opgesteld door Kunstbalie en de provincie Noord-Brabant naar aanleiding van het rapport van de commissie Paes, is het aanvullen van onze kennis van de buitenschoolse cultuureducatie in Brabant. Daartoe heeft Kunstbalie het PON de opdracht verstrekt om met name het gemeentelijk beleid en de zzp-ers eens nader te beschouwen. Daarnaast heeft Kunstbalie gekeken naar andere onderzoeken die zijn gepubliceerd na het verschijnen van het rapport van de commissie Paes. Deze nieuwe informatie is (beknopt) weergegeven in dit document.
Lees meer >>
 Resultaten 4 jaar Kunstbalie Fonds Amateurkunst
Resultaten 4 jaar Kunstbalie Fonds Amateurkunst

Het Kunstbalie Fonds Amateurkunst is in 2013 opgericht als fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Vier jaar lang zijn amateurkunstinitiatieven ondersteund bij het organiseren van bijzondere producties, tentoonstellingen, festivals en jongerencultuur. Vanaf 2017 vervalt dit fonds.

Lees meer >>
Stagevacature Afdeling Communicatie
Stagevacature Afdeling Communicatie
Wil jij stage lopen bij Kunstbalie? Of ben je op zoek naar een werkervaringsplek in combinatie met de Startersbeurs Tilburg? Kijk dan hier! We bieden ieder half jaar (in september en in januari) een stage- of werkervaringsplek aan!
Lees meer >>
Nieuwe inschrijfronde Impuls Muziekonderwijs
Nieuwe inschrijfronde Impuls Muziekonderwijs
Wilt u meer en betere muzieklessen verzorgen voor uw leerlingen?
Uw leerkrachten of muziekdocenten hierbij ondersteunen?
En samenwerken met de lokale muziekschool, muziekgezelschappen of het poppodium?

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.
Lees meer >>
Feestelijke conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit
Feestelijke conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit
Kunstbalie organiseert samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie op 8 december een feestelijke conferentie die in het teken staat van vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit.
Lees meer >>
Community art: wat werkt en wat levert het op?
Community art: wat werkt en wat levert het op?
Steeds meer maatschappelijke partijen zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten in Brabant zetten kunst en cultuur in bij projecten over maatschappelijke vraagstukken. Landelijk expertisecentrum CAL-XL startte in 2010 met het ontwikkelen en verfijnen van een methode om deze projecten door te lichten en zo beter te kunnen sturen op resultaat: wat werkt en wat levert het op?
Lees meer >>
Infographic Kunstbalie 2015
Infographic Kunstbalie 2015
 
Lees meer >>
10 randvoor waarden voor toekomst bestendige organisatie
10 randvoor waarden voor toekomst bestendige organisatie
 
Lees meer >>
De waarde van kunsteducatie
De waarde van kunsteducatie

“Kunst, cultuur en creativiteit zijn belangrijk voor kinderen. Op school maken ze daar meestal voor het eerst kennis mee; vandaar cultuureducatie”, aldus gedeputeerde Henri Swinkels. Hij ziet het belang van cultuureducatie en van De Cultuur Loper voor Brabant. Waarom is kunsteducatie van belang? En wat is de status van de culturele infrastructuur? Op deze pagina vindt u diverse inspirerende voorbeelden, onderzoeken en prikkelende opiniestukken om de waarde van kunsteducatie te benadrukken.

Lees meer >>
Culturele etalage DepotC
Culturele etalage DepotC
 
Lees meer >>
De waarde van amateurkunst
De waarde van amateurkunst
"De waarde van kunst is nauwelijks te overschatten", aldus gedeputeerde Henri Swinkels. Een prachtige uitspraak, maar hoe maken we die waarde tastbaar? Hoe versterken we het imago en de legitimiteit van amateurkunst? Daar helpen we je graag bij. Daarom deze pagina vol prikkelende opinies, gefundeerde onderzoeken en inspirerende video's. Gebruik ze om de waarde van amateurkunst aan je samenwerkingspartners te laten zien!
Lees meer >>
Subsidie-regelingen 2016
Subsidie-regelingen 2016
Kunstbalie voert in 2016 diverse subsidieregelingen uit voor de Provincie Noord-Brabant. Hieronder kunt u informatie vinden over de volgende subsidieregelingen: Provinciaal Opererende Amateurkunst, Stimulering Ontwikkeling Kunstencentra en het Jeugdcultuurfonds Brabant. Samen met het Prins Bernard Cultuurfonds bundelen wij onze krachten in het Kunstbalie Fonds Amateurkunst.
Lees meer >>
Nieuw cultuurbeleid provincie
Nieuw cultuurbeleid provincie
Het provinciale cultuurbeleid voor de komende jaren is nu definitief. In het nieuwe uitvoeringsprogramma Cultuur dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, zijn voor het eerst alle vormen van provinciaal cultuurbeleid bij elkaar gebracht. Van kennismaking via cultuureducatie tot het ontwikkelen van internationaal toonaangevende activiteiten. Op deze wijze wil de provincie al deze onderdelen beter op elkaar afstemmen, en sturen op samenhang.
Lees meer >>
Crowdfunding voor Amateurkunst
Crowdfunding voor Amateurkunst
In de financiering van kunst en cultuur is de afgelopen jaren veel veranderd. Kunstbalie publiceert daarom met trots het inspiratieboekje ‘Crowdfunding voor amateurkunst’ vol tips en inspiratie voor financiering.
Lees meer >>
Verbinding van cultuureducatie met andere vakken
Verbinding van cultuureducatie met andere vakken
Het onderwijs vraagt om een verbinding van cultuureducatie met andere vakken. Kunstbalie en Cubiss voeren in 2016 gezamenlijk een onderzoek uit naar de verbinding tussen cultuureducatie met taalvaardigheid en mediawijsheid. Om deze vakken aan elkaar te koppelen wordt er optimaal gewerkt aan het ontwikkelen van de juiste competenties en vaardigheden bij leerlingen. Op scholen waar De Cultuur Loper én de Bibliotheek op school loopt liggen hiervoor de meeste kansen.
Lees meer >>
Hoe kijken naar kunst werkt
Hoe kijken naar kunst werkt
Kunstgebouw en Kunstbalie presenteren Hoe kijken naar kunst werkt. Professor Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, laat in deze film zien dat het beleven van kunst de hersenen van kinderen in beweging zet.
Lees meer >>
Cultuureducatie op Brabantse scholen onderzocht
Cultuureducatie op Brabantse scholen onderzocht
Vorig jaar heeft Kunstbalie als onderdeel van de provinciale monitor laten onderzoeken of er verschillen zijn tussen scholen die wel en niet deelnemen aan De Cultuur Loper. De resultaten onderschrijven het beleidsvoornemen van de provincie om het programma breder uit te gaan rollen.
Lees meer >>

Twitter

Kunstbalie Van de tien succesvolle culturele communities zijn er twee ontwikkeld op ons initiatief! Benieuwd naar de communiti… https://t.co/pJLslz3o03
30 nov
Kunstbalie RT @MESTMagazine: Je wekelijkse portie cultuurnieuws staat weer online! @Kunstbalie @Cubiss @erfgoed @brabantcfonds https://t.co/ES3ck9…
29 nov
Kunstbalie MEST gaat vanaf 2017 verder online! Lees meer: https://t.co/eJCiQ7w17X
24 nov
Kunstbalie RT @MESTMagazine: Je wekelijkse portie cultuurnieuws staat online! https://t.co/p44EhtM3pX @bkkc_nieuws @Kunstbalie @Cubiss @brabantcfonds…
22 nov
Kunstbalie Het laatste nieuws uit de #amateurkunstsector vind je hier! Heb je zelf wat te delen, laat het ons weten!… https://t.co/XNMVSKO4EI
18 nov
Kunstbalie Laatste kans voor deelnemende scholen... deadline 23 nov. De posters zijn te zien tijdens de landelijke #cmk-confer… https://t.co/QqORrHH6Hi
18 nov
Kunstbalie Wil jij aan de slag op school met #creatief #programmeren? ma 21 nov inspiratiesessie @MU_artspace #DeCreatieveCode… https://t.co/VO2BACkvBs
18 nov
Kunstbalie RT @MarjoleinvdA: Veel fijne nuttige info, genereer meteen ideeën! #niceoverleg @Kunstbalie bij @De_Pont https://t.co/GqYx8AOvSL
17 nov
Kunstbalie Al ruim 500 aanmeldingen voor de Cultuureducatie met Kwaliteit-conferentie van @FCP_& Kunstbalie! Wil jij erbij zijn:https://t.co/6cy5A8iDC3
16 nov
Kunstbalie RT @MESTMagazine: Je wekelijkse portie cultuurnieuws staat online! @Kunstbalie @ErfgoedBrabant @Cubiss #Feest: de 2.000 grens voorbij! http…
15 nov

Agenda

DECEMBER
do
08
1931 Congrescentrum Brabanthallen
Feestelijke conferentie Vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit
 
Lees verder...
za
10
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
JANUARI
za
14
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
FEBRUARI
za
11
Kunstbalie
Theorie-examen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
za
18
Gemeenschapshuis De Borgh
Theorie-examen Muziek Budel
 
Lees verder...
MAART
wo
08
Dag van de Cultuureducatie 2017: Leren combineren
 
Lees verder...
za
11
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
za
18
Centrum voor de Kunsten Eindhoven
Theorie-examen Muziek Eindhoven
 
Lees verder...
za
25
Gemeenschapshuis De Borgh
Praktijkexamen Muziek Budel
 
Lees verder...
za
25
Mondriaanhuis
Theorie-examen Muziek Uden
 
Lees verder...
APRIL
za
01
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
za
08
Sport en Cultureel Centrum t Rondeel
Theorie-examen Muziek Woudrichem
 
Lees verder...
MEI
za
13
Kunstbalie
Theorie-examen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
JUNI
za
10
Centrum voor de Kunsten Eindhoven
Praktijkexamen Muziek Eindhoven
 
Lees verder...
za
17
Sport en Cultureel Centrum t Rondeel
Praktijkexamen Muziek Woudrichem
 
Lees verder...
za
24
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
JULI
za
01
Mondriaanhuis
Praktijkexamen Muziek Uden
 
Lees verder...
za
08
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
SEPTEMBER
za
09
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
OKTOBER
za
07
Kunstbalie
Theorie-examen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
NOVEMBER
za
04
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
za
25
Sport en Cultureel Centrum t Rondeel
Praktijkexamen Muziek Woudrichem
 
Lees verder...
DECEMBER
za
02
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
www.kunstvakdocenten.nl