Netwerk Marktplaatsen

Studiedag


Eenmaal per jaar organiseert Kunstbalie een studiedag voor de coördinatoren en medewerkers van alle Marktplaatsen Cultuureducatie. In een steeds wisselende, inspirerende omgeving vinden de bijeenkomsten rond één of meerdere thema’s plaats.

Marktplaatsen en provinciale instellingen zijn vertegenwoordigd in een aparte commissie, die het jaarlijkse thema en het programma van de dag vaststelt. Deze commissie nodigt gerenommeerde sprekers en inleiders uit, die gespecialiseerd zijn in het centrale thema. In de reguliere overleggen met alle Marktplaatsen wordt de inhoud van de studiedag teruggekoppeld.

Momenteel onderzoeken we of de studiedag eenmaal per twee jaar op provinciale schaal en voor een brede doelgroep kan worden georganiseerd. Hiervoor kunnen onderwijs, cultuursector en overheden worden uitgenodigd, waarbij Marktplaatsen een centrale rol vervullen. In het andere jaar kan dan een dag specifiek voor Marktplaatsen plaatsvinden. Duidelijkheid hierover krijgt u in de loop van 2010.

contact

AD VAN DRUNEN
T 013 464 82 80
T 06 201 465 06
ad.van.drunen@kunstbalie.nl
© KUNSTBALIE 2009