Overheden

Veel gestelde vragen

De gemeente wil een Marktplaats opstarten. Is er een format voor een subsidieaanvraag bij de provincie?
Nee, want de aanvraag is maatwerk, waarbij het vooral om de inhoud gaat. De situatie is overal anders. Daarom is het in elke gemeente een gezamenlijk verhaal van gemeente, onderwijs en diverse cultuuraanbieders. Wél is een overzicht beschikbaar met de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor ondersteuning kunt u terecht bij Kunstbalie.

Is er een sluitingsdatum voor het indienen van een subsidieaanvraag voor het inrichten van een Marktplaats of een Marktplaats Plusmodel?
Aanvragen voor nieuwe Marktplaatsen kunnen doorlopend worden ingediend. Er is geen sprake van termijnen. Wel moet er vooraf overleg plaatsvinden met Kunstbalie. Aanvragen voor een Marktplaats Plusmodel moeten worden ingediend uiterlijk één maand voordat de eerste periode van vier jaar afloopt. De regeling loopt formeel tot en met 31 december 2012.

Zijn er voorbeelden van subsidieaanvragen van andere Marktplaatsen?
Subsidieaanvragen zijn openbare stukken en worden daarom op aanvraag beschikbaar gesteld. U kunt voorbeelden van subsidieaanvragen opvragen bij Kunstbalie.

Zijn er voorbeelden van profielschetsen van coördinatoren van Marktplaatsen en advertentieteksten bij vacatures?
Kunstbalie verzamelt profielschetsen en advertentieteksten, voor zover ze bekendgemaakt zijn. U kunt voorbeelden opvragen.

Is er meer informatie over de samenstelling van een stuurgroep of bestuur van een Marktplaats, de taakstelling en statuten van een bestuur?
De samenstelling van een stuurgroep is een afspiegeling van het onderwijs en de cultuuraanbieders. Alle geledingen zijn daarin vertegenwoordigd en meestal ook de gemeente. Een stuurgroep heeft een onafhankelijk voorzitter, die bekend is met het onderwijs en de cultuursector. De taken van de stuurgroep worden in samenspraak met de gemeente geformuleerd. Voorbeelden kunnen wij u op aanvraag leveren.

Is onderwijsgeld inzetbaar voor de Marktplaats, waardoor het te matchen is door de provincie?
Nee. Het onderwijs mag uit eigen middelen meebetalen aan de lokale infrastructuur, maar de provincie zal dit geld niet matchen. Alleen gemeentelijke bijdragen komen daarvoor in aanmerking.

contact

AD VAN DRUNEN
T 013 464 82 80
T 06 201 465 06
ad.van.drunen@kunstbalie.nl
© KUNSTBALIE 2009