subsidieloket

Cultuureducatie


Regelingen op het gebied van cultuureducatie zijn:


subsidiegids cultuureducatie

In november 2010 hebben partnerorganisaties Cubiss, Erfgoed Brabant en Kunstbalie gezamenlijk een subsidie- en fondsengids uitgebracht waarin alle regeling staan met betrekking tot cultuureducatie. De gids is bedoeld voor alle Brabantse culturele instellingen en wijst u de weg naar de diverse financiële bronnen waarop een beroep kan worden gedaan om een cultuureducatieproject te realiseren. Daarnaast is de gids bedoeld als handreiking voor het ontwikkelen van nieuwe en uitdagende samenwerkingsprojecten tussen partijen die het gehele culturele werkveld vertegenwoordigen.

Rechts op deze pagina kunt u de subsidiegids downloaden

beeldbeeld

Contact

AFDELING SUBSIDIE & PROJECTEN
T 013 464 82 80
subsidie@kunstbalie.nl

download

subsidie- en fondsengids cultuureducatie ten behoeve van Brabantse culturele instellingen
subsidie- en fondsengids cultuureducatie ten behoeve van Brabantse culturele instellingen
© KUNSTBALIE 2009